БИСИ ДЕБАР МААЛО

БИСИ ДЕБАР МААЛО е најновиот станбено деловен објект.

Во состав на објектот се наогаат:
58m2 деловен простор
47m2 магацински простор
640m2 станбен простор, 8 станови од 56м2 до 95м3.

ПРЕЗЕМИ КАТАЛОГ

ПОГЛЕДНИ КАТАЛОГ